KONFIGURACJA USŁUGI DHCP
Dynamic Host Configuraton Protocol


Typowo plik konfiguracyjny usługi DHCP to: /etc/dhcpd.conf. Poniżej przykładowa zawartość.# Backward compatibility
ddns-update-style none;

Definicja podsieci
subnet 10.8.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  
 # Serwer WINS
 option netbios-name-servers 10.8.0.254;
 # Serwer DNS podstawowy i zapasowe
 option domain-name-servers 10.8.0.254 , 193.110.121.20 , 194.204.159.1;
 # Domena
 option domain-name "domena.pl";
 # Domyślna brama
 option routers 10.8.0.254;
 # Maska sieci
 option subnet-mask 255.255.0.0;
 # Broadcast
 option broadcast-address 10.8.255.255;

 # Czas dzierżawy
 default-lease-time 86400;
 max-lease-time 604800;

 # Zakres dynamicznie przydzielanych adresow IP
 range 10.8.1.194 10.8.1.199;

 # Statyczne adresy IP przydzielane przez DHCP
 # Switch D-Link DES3226
 host NET09 {
  hardware ethernet 00:05:5d:75:be:d9;
  fixed-address 10.8.0.109;
  }
 # Print serwer HP2200DTN
 host HP2200DTN {
  hardware ethernet 00:01:E6:50:CB:41;
  fixed-address 10.8.0.102;
  }
 # PC002 Jasio Fasola p. 213
 host PC002 {
  hardware ethernet 00:04:75:C3:04:09;
  fixed-address 10.8.1.102;
  }
 # Serwisowa karta usb
 host serwis {
  hardware ethernet 00:09:17:00:16:3E;
  fixed-address 10.8.1.200;
  }

 group terminale {
  
  # Boot image
  filename "Xncd19r"
  # TFTP Server
  next-server 10.8.0.254;
  
  # Terminal NCR
  host ncr1 {
   hardware ethernet 00:00:A7:11:AF:4A;
   fixed-address 10.8.1.181;
   }
  } 
 
 }