DNS Domain Name System


Usługa DNS pozwala na odwzorowywanie adresów domenowych np. firma.com.pl na adresy IP np. 88.10.10.1. Odwrotną usługę nazywamy revDNS.


Pliki konfiguracyjne:
/etc/resolv.conf - plik konfiguracji klienta DNS
/etc/bind/named.conf - główny plik konfiguracyjny serwera DNS
/etc/bind/db.root - plik z adresami serwerów DNS domen podstawowych


Konfiguracja klienta DNS

Przykładowa zawartość pliku /etc/resolv.conf:

search firma.com.pl
nameserver 10.0.0.1
nameserver 194.204.159.1
nameserver 153.19.40.250
Wpis search określa nazwę lokalnej domeny dodawaną do adresów poszukiwanych hostów.
Pierwszy z wpisów nameserver określa adres podstawowego serwera DNS. Kolejne wpisy nameserver określają adresy zapasowych serwerów DNS, z których komputer korzysta tylko w przypadku braku odpowiedzi z serwera podstawowego.


Konfiguracja proxy-serwera DNS

//cache DNS   
zone "." 
  {
  type hint;
  file "/etc/bind/db.root";
  }; 
Plik /etc/bind/db.root zawiera z kolei adresy głównych serwerów DNS.


Przykład plików konfiguracyjnych dla podstawowego serwera DNS domeny firma.com.pl

1.Plik /etc/bind/named.conf

// Glowny plik konfiguracyjny
//opcja folder przechowywania kolejnych plikow
options
  {
  directory "/etc/bind";
  };
//cache DNS   
zone "." 
  {
  type hint;
  file "db.root";
  };
//DNS dla siebie samego
zone "localhost" 
  {
  type master;
  file "db.local";
  };
zone "127.in-addr.arpa" 
  {
  type master;
  file "db.127";
  };
//DNS dla domeny firma.com.pl
zone "firma.com.pl"
  {
  type master;
  file "db.firma";
  allow-transfer { 10.1.0.1; };//Zapasowy DNS dla domeny firma.com.pl
  };
//revDNS dla sieci 10.0.0.0
zone "0.0.10.in-addr.arpa"
  {
  type master;
  file "db.10.0.0";
  };
//Zapasowy DNS dladomeny firma2.com.pl
zone "firma2.com.pl"
  {
  type slave;
  file "db.firma2";
  masters { 10.1.0.1; };//Podstawowy DNS dla domeny firma2.com.pl
  };

2.Plik db.firma

;
; BIND data file for domain firma.com.pl
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   firma.com.pl. root.firma.com.pl. ( ; odpowiedzialny i mail do osoby 
           2004110300     ; Serial zwykle data i nr wersji
             604800     ; Refresh czas odswiezania
             86400     ; Retry czas powtorzenia nieudanego odswiezania
            2419200     ; Expire czas wygasniecia wpisy
             604800 )    ; Negative Cache TTL czas zycia wpisu
;
;glowny DNS
@ IN  NS   ns.firma.com.pl.
;glowny adres
@    IN   A    10.0.0.1
;serwer pocztowy (najnizszy numer priorytetu)
@    IN   MX   10 mail.firma.com.pl.
;zapasowy serwer pocztowy (wyzszy numer priorytetu)
@    IN   MX   20 mars.firma.com.pl.
;adresy hostow
mercury IN   A    10.0.0.1
venus  IN   A    10.0.0.2
earth  IN   A    10.0.0.3
mars  IN   A    10.0.0.4
jupiter IN   A    10.0.0.5
sun   IN   A    10.0.0.10
;aliasy nazw
www   IN   CNAME  sun
mail  IN   CNAME  sun
ftp   IN   CNAME  mars
ns   IN   CNAME  mars

3. Plik db.10.0.0

;
; BIND reverse data file for firma.com.pl
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   firma.com.pl. root.firma.com.pl. ( ; odpowiedzialny i mail do osoby 
           2004110300     ; Serial zwykle data i nr wersji
             604800     ; Refresh czas odswiezania
             86400     ; Retry czas powtorzenia nieudanego odswiezania
            2419200     ; Expire czas wygasniecia wpisy
             604800 )    ; Negative Cache TTL czas zycia wpisu
;
@    IN   NS   ns.firma.com.pl.
1    IN   PTR   mercury.firma.com.pl.
2    IN   PTR   venus.firma.com.pl.
3    IN   PTR   earth.firma.com.pl.
4    IN   PTR   mars.firma.com.pl.
5    IN   PTR   jupiter.firma.com.pl.
10   IN   PTR   sun.firma.com.pl.