ZAKŁADANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE LINUX

Informacje o kontach systemowych przechowywane są w plikach /etc/passwd i /etc/shadow. W pliku /etc/passwd zawarte są informacje o koncie i zawierają one: login:x:uid:gid:gecos:katalog_domowy:powłoka. Plik /etc/shadow zawiera zaszyfrowane hasła i terminy ważności konta


Super uytkownik (Ubuntu)

Ustawienie konta root-a

sudo passwd root

Zakładanie konta

useradd -c "Jan Kowalski" - g users -d /home/jasio -m -s /bin/bash jasio

Opcje:
-c komentarz
-g grupa podstawowa użytkownika
-d katalog domowy użytkownika
-m utwórz katalog domowy i skopiuj pliki z /etc/skel
-s ustaw powłokę na określony program


Ustalenie - zmiana hasła dla konta

passwd jasio

Użytkownik może zmieniać tylko własne hasło.


Modyfikacja konta

usermod -s /bin/false jasio

Opcje:
-l zmienia login
-c komentarz
-g grupa podstawowa użytkownika
-d katalog domowy użytkownika
-m utwórz katalog domowy i skopiuj pliki z /etc/skel
-s ustaw powłokę na określony program


Modyfikacja informacji o koncie

chfn -f "Jan Kowalski" -o "Marketing p.213" -p 1213 -h 3456789 jasio

Opcje:
-f prawdziwe imię i nazwisko
-o biuro i numer pokoju
-p telefon służbowy
-h telefon domowy


Odczyt informacji o koncie

finger jasio
finger user@serwer.domena

Usunięcie konta

userdel jasio

Opcje:

-r usunięcie również katalogu domowego i plików w tym katalogu

Założenie grupy

groupadd kierownicy

Usunięcie grupy

groupdel kierownicy

Inne polecenia niezbędne do dalszej pracy z systemem Linux

ls wyświetlenie zawartości katalogu
cd zmiana katalogu
mkdir utworzenie katalogu
cp kopiowanie
mv przeniesienie - zmiana nazwy
rm usunięcie
chmod zmiana uprawnień
chown zmiana właściciela