Konkurs "Z ekologią na Ty"
Autor pytań: mrg I. PATERSKA
Autor programu: mgr A. KRAMARZ

Życzymy powodzenia!


1. Ekologia to dział nauki zajmujący się:
Zależnościami między organizmami żywymi, a środowiskiem,
Pomiarem degradacji środowiska,
Stosunkiem człowieka do środowiska,
Badaniem terenów objętych ochroną.

2. Lista gatunków zagrożonych wyginięciem nosi nazwę:
Błękitna Linia
Czerwona Księga
Zielona Planeta
Czarna Teczka

3. Jestem ssakiem wszystkożernym. Osiągam średnio 450 kg wagi. Moje legowisko ludzie nazywają "gawrą".
Zamieszkuję Amerykę Północną, Azję i Europę. W Polsce można mnie spotkać w regionach południowych
i jestem pod ścisłą ochroną. Nazywam się:
Borsuk
Niedźwiedź brunatny
Dzik europejski
Rosomak

4. Do nieodnawialnych zasobów przyrody zaliczmy:
Węgiel
Zwierzęta
Wodę
Drzewa

5. Elektrownie słoneczne, wiatrowe i geotermiczne dostarczają czystej energii elektrycznej. Oznacza to, że:
Przy produkcji energii nie powstają odpady
Produkt zawiera 100% energii
Zasilają urządzenia energooszczędne
Zakład produkcyjny jest sterylnie czysty.

6. Tlen jest czynnikiem niezbędnym do życia większości organizmów żywych, w tym człowieka. Głównymi producentami tlenu na Ziemi są:
Fragmenty pierwotnych puszcz
Laboratoria chemiczne
Spalarnie śmieci
Tropikalne lasy liściaste

7. Zwyczaj wypalania traw to:
Zwyczaj obojętny dla środowiska
Proces pozwalający osiągnąć wyższe plony,
Konieczny zabieg pielęgnacyjny.
Proces zabroniony, bowiem niszczy pożyteczne organizmy.

8. Krajobraz nadmorski chroniony jest w parkach nadmorskich:
Słowińskim i Wigierskim,
Wolińskim i Kołobrzeskim
Wolińskim i Słowińskim
Słowińskim i Gdańskim

9. Zwierzętami zmiennocieplnymi są:
Wróbel i żmija
Ryś i struś
Ropucha i puchacz
Karp i salamandra

10. Substancje pokarmowe służące naszemu organizmowi jako źródło energii to:
Węglowodany
Sole mineralne
Białka
Witaminy

11. Zwierzęta żyjące pod powierzchnią ziemi mają:
Bardzo dobrze rozwinięty wzrok i słuch,
Słabo rozwinięty wzrok, za to bardzo dobrze rozwinięty węch i dotyk,
Bardzo dobrze rozwinięty wzrok i smak,
Wszystkie zmysły bardzo dobrze rozwinięte, z wyjątkiem słuchu.

12. Połoniny to najwyższe piętro roślinności w:
Górach Świętokrzyskich
Pieninach
Bieszczadach
Sudetach

13. Jedyne żyjące w Polsce drzewa iglaste zrzucające igły na zimę to:
Modrzewie
Limby
Sosny
Jodły

14. Proces fotosyntezy odbywa się w:
Mitochondriach
Chloroplastach
Wodniczkach
Jądrze komórkowym

15. Proces niszczenia związków chemicznych szkodliwych dla środowiska przez mikroorganizmy to:
Infiltracja
Biodegradacja
Eutrofizacja,
Monitoring

16. Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest:
Wilk
Bóbr
Żubr
Łoś

17. Uprawa warzyw w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych (szos, autostrad) jest zabronione z powodu:
Przepisów bezpieczeństwa drogowego
Niebezpieczeństwa pokrycia roślin kurzem z nawierzchni dróg,
Zbytniego nasłonecznienia poboczy dróg,
Zawartości w roślinach trującego ołowiu ze spalin silników samochodowych.

18. Budowanie w określonych miejscach niskich ogrodzeń wzdłuż tras komunikacyjnych i wąskich tuneli pod powierzchnią służy:
Ochronie płazów zmierzających do zbiorników wodnych,
Odprowadzeniu nadmiaru wody,
Ochronie roślin rosnących na poboczu,
Zapobieganiu osypywania się gleby z pól uprawnych.

19. W lesie spotykasz Lisa rudego, który tylko czeka, żeby go pogłaskać. Jak się zachowasz:
Podejdziesz i będziesz się bawić ze zwierzęciem,
Odejdziesz szybko, bo zwierzę może być chore na wściekliznę,
Przepłaszasz zwierzę głośnym krzykiem,
Zabierasz zwierzę do domu.

20. Ptakami, których życie związane jest ze zbiornikami wodnymi są:
Perkoz i czapla
Kaczka krzyżówka i dzięcioł,
Sowa uszata i rybitwa
Kormoran i gołąb

21. Gołoborza występują w:
Ojcowskim Parku Narodowym,
Świętokrzyskim Parku Narodowym,
Roztoczańskim Parku Narodowym,
Tatrzańskim Parku Narodowym.

22. Rośliny zarodnikowe wymienione są w punkcie:
Strzałka wodna i widłak wroniec,
Paproć orlica i wrzos,
Trzcina i mech torfowiec,
Mech płonnik i skrzyp błotny.

23. Mikoryza to wzajemne, korzystne współżycie:
Bakterii i drzewa,
Grzyba i glonu,
Grzyba i drzewa,
Glonu i bakterii.

24. W wyniku reakcji chemicznych wody opadowej z gazami spalinowymi w atmosferze powstaje:
Efekt cieplarniany
Kwaśny deszcz
Dziura ozonowa
Zorza polarna

25. Wielokrotne wykorzystanie materiałów odpadowych do produkcji nowych przedmiotów to:
Utylizacja
Recykling
Rekultywacja
Degradacja

26. Dzień ziemi obchodzimy:
22 kwietnia
22 lipca
23 czerwca
1 września

27. Do światowych rezerwatów biosfery UNESCO należą spośród polskich parków narodowych:
Tatrzański i Pieniński,
Ojcowski i Wielkopolski
Narwiański i Świętokrzyski,
Kampinoski i Białowieski

28. Spośród gadów żyjących w Polsce ochroną prawną objęte są:
Wszystkie gady,
Wszystkie węże i żółw błotny
Wszystkie gady z wyjątkiem żmii zygzakowatej,
Wszystkie węże i jaszczurki

29. Z wymienionych roślin ochronie prawnej nie podlega:
Mikołajek nadmorski,
Sasanka,
Babka zwyczajna,
Kosodrzewina.

30. Płazami ogoniastymi żyjącymi w Polsce są:
Traszka i gniewosz plamisty,
Traszka i ropucha
Salamandra i traszka,
Salamandra i padalec