Dziennik Ustaw z 21 grudnia 2009 Nr 216 poz. 1679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych